مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: آب و فاضلاب
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر: احد رسولی
مسئول: احد رسولی
حیطه فعالیت: فولاد سازی
مدیر: رضا کرمی
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر: حمید حاجی زاد منصور
مسئول:
حیطه فعالیت: هولدینگ تولیدی خودرو و قطعات یدکی
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر: آذری
مسئول: علیزاده
حیطه فعالیت: ------
مدیر:
مسئول: شیرخوانی
حیطه فعالیت: تولید انرژی
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: تولید تجهیزات ورزشی و کوهنوردی
مدیر: آقای فرهاد مقدسیان
مسئول: خانم کرمی
حیطه فعالیت: تولید انرژی
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر: مهندس افلاطونیان
مسئول:
حیطه فعالیت: تولید بردهای الکترونیک
مدیر:
مسئول: خانم پور احمدیان
حیطه فعالیت: عمرانی
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر:
مسئول:
حیطه فعالیت: ------
مدیر: دکتر دهقان
مسئول: خانم خلیلی
حیطه فعالیت: صنایع مفتولی
مدیر:
مسئول: خانم هریس لو
حیطه فعالیت: ------