سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مديريت صنعتی، سازمانی است پیشرو و مورد تایید موسسات معتبر جهانی در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیقات مدیریت که با پشتوانه بيش از نیم قرن حضور موثر در فضای اقتصادی و صنعتی كشور، می کوشد تا با هدف كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، دانش نظری و مهارت های مورد نياز حال و آینده رهبران، مدیران و کارشناسان سازمان ها را ارتقاء دهد.

سابقه تشکیل سازمان مدیریت صنعتی به سال 1330 و راه اندازی مرکزی تحت عنوان "مرکز راهنمایی صنایع ایران" باز می گردد. در آن سال ها، ایجاد سازمانی که هدف اصلی آن، توانمند نمودن مدیران و تجهیز آنان به ابزارهای لازم مدیریت بود، مطرح گردید. هستۀ اصلی سازمان مدیریت صنعتی که متشکل از کارشناسان متخصّص ایرانی و مشاوران خارجی بود، در اوایل دهه 1340 در این مرکز شکل گرفت که این امر، یکی از کوشش های ابتدایی به منظور دستیابی به توسعه صنعتی در کشور بود. در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، سازمان مدیریت صنعتی توانست به عنوان بزرگ ترین و تنها موسسۀ خود اتکاء به فعالیت خود در قالب ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت ادامه دهد. مقارن با دهه هفتاد، سازمان مدیریت صنعتی به منظور ارائه خدمات در طیف و گستره ای وسیع تر و همچنین با هدف مشارکت هر چه بیشتر در جریان توسعه ملّی، اقدام به ایجاد و گسترش شبکه نمایندگی ها و شرکت های وابسته خود در سطح کشور نمود. هم اکنون و به حول و قوه الهی، دامنه فعالیت های سازمان، در اغلب مناطق کشور گسترش یافته و مجموعه های وابسته به آن، با بهره مندی از بیش از دو هزار استاد، مدرس وکارشناس مجرب به عنوان مؤسساتی پیشرو، شبکه گسترده ای از فعالیت های آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی را در حوزه مدیریت و زمینه های مربوطه، تشکیل داده اند.

تاریخچه

معرفی

از آثار ایجاد شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی این است که یافتهها و تجارب سازمان در سه عرصه مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت با توجه به ویژگیهای بومیِ استان ها و نیازهای خاصِّ سازمانها و بنگاه های اقتصادی مناطق مختلف کشور به کارگرفته شده؛ به گونهای که در عمل به کارایی و ارتقاء بهرهوری آنها کمک کند. این شبکه طی بیش از دو دهه از تولد خود توانسته است قریب به پانصد طرح پژوهشی- مشاوره ای و بالغ بر چهل هزار دانش آموخته دوره های مختلف به بیش از چهار هزار طرح مشاوره ای- پژوهشی انجام شده و سیصد هزار دانش آموخته سازمان مدیریت صنعتی در طول پنجاه و هفت سال فعالیّت، بیافزاید. شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی، از سال 1380 همکاری خود را با دانشگاه جامع علمی - کاربردی در برخی از استان هایِ کشور شامل اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان، فارس و اصفهان آغاز نمود که امروزه اغلب این مراکز ، از مجهزترین مراکز آموزش علمی - کاربردی استان های مذکور به شمار می روند.

×